Sabtu, 08 Oktober 2011

Teguran Al Imam Ad-Dzahabi untuk Imam As-Subki Karena Celaannya kepada Ibnu Taimiyah

Al-Imam Ad-Dzahabi telah menulis sebuah surat teguran kepada (Taqiyuddin) As-subki kerana dia mencela Ibnu Taimiyah. Kemudian dia menjawab surat tersebut dengan puji-pujian kepada Ibnu Taimiyah.

Kejadian ini terakam dalam kitab Durarul Kaminah karya Ibnu Hajar ketika membahas Biografi Ibnu Taimiyah, Raddul Waafir ketika Membahas tentang Pujian Assubki dan juga dalam Dzail Alat-thbaqatul Hanabilah Oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dengan riwayat yang serupa.
Ibnu Hajar menuturkan:
“Ad-Dzahabi telah menulis sebuah surat kepada As-Subki dan mencelanya kerana dia membicarakan (mencela, red) ibnu Taimiyah., Maka As-Subki Menjawab surat tersebut. Sebahagian isi surat tersebut adalah:

Adapun perkataan (engkau, red) tuanku terkait Ibnu Taimiyah, maka Hamba memastikan ketinggian darjatnya, melimpah bak lautan, keluasannya dalam Ilmu-ilmu Naqli dan Aqli, kecerdasanya dan kesungguhannya yang ekstrim, dan pencapaiannya yang telah melalui sesuatu yang dapat digambarkan . Hamba selalu mengatakan demikian. Kedudukannya disisiku bahkan lebih besar dan lebih tinggi dari itu. Kerana Allah telah mengumpulkan zuhud, wara, dan keagamaan baginya.

Membela kebenaran bukan untuk tujuan selain Allah, Bertindak sesuai sunnah salaf, dan mengambil sunnah mereka dengan bahagian yang memadai. Sangat Sedikit yang mirip dengannya pada Zaman Ini bahkan sepanjang masa”.


Bahkan dalam kitab Raddul Wafir disebutkan pernyataan yang amat menyentuh dari Taqiyuddin As-Subki kepada Ibnu Taimiyah.
Beliau menuturkan:
ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى فالجاهل لا يدري ما يقول وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به
“Tidaklah membenci Ibnu Taimiyah kecuali seorang yang bodoh atau pengekor hawa nafsu, orang yang bodoh tidak mengetahui apa yang dia katakan, adapun pengekor hawa nafsu maka hawa nafsunya telah menghalanginya dari kebenaran setelah dia mengetahuinya”.

Adapun anak beliau Yang bernama Tajuddin Assubki memiliki cerita lain terkait pendapat-pendapatnya tentang Ibnu Taimiyah.

Salah Satu riwayat yang mengesankan kebaikan tentang Ibnu Taimiyah yang dapat diambil darinya adalah Pengakuannya bahawa Al-Mizzi pengarang Tahdzibul kamal hanya memberikan gelar Syaikhul Islam Kepada Ibnu Taimiyah dan Ayahnya Taqiyuddin As-Subki.

Adapun komentar-komentar pedas bernada celaan, penyesatan, dan bahkan Pengkafiran terhadap Ibnu Taimiyah, telah banyak tersebar melalui riwayat-riwayat pengikutnya yang amat membenci ibnu Taimiyah.

Tidak luput, celaannya terhadap Ibnu Taimiyah menuai pembalasan pedas dari para Ulama yang tidak sefahaman dengannya.

As-Sakhawi berkata dalam kitabnya I’lanut taubih bahawa dia adalah orang yang Taasshub, bahkan dia mengutip Al-Kinani yang mengatakan bahawa Tajuddin As-subki adalah orang yang Kurang Adab, tidak Insyaf, dan bodoh dengan ahli Sunnah serta kedudukan mereka.

Berikut kutipan dari I’lanut Taubih


Semoga Bermanfaat
Sumber: http://syaikhulislam.wordpress.com/2010/03/09/teguran-untuk-as-subki/#more-52